ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการบริหารจัดการความมั่นคง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการ "สังฆะเพื่อสังคม" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินภายในวัด ร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บังคับการตำรวจภูธราจังหวัดอำนาจเจริญเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ภายในวัด

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,300