สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ร่วมกับป่าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ ในการดำเนินงานการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔  ณ ที่พักสงฆ์ดอนไม้งาม อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ออกระวังชี้แนวเขตที่ดิน วัดระฆังทอง ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมสังเกตุการณ์ การประชุมคณะสงฆ์ และศิษยานุศิษย์ หลวงปู่แสง ญาณวโร

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 124,390