สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างเสนาสนะของสำนักสงฆ์ถ้ำไฮ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต ๙ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National Educational Test : B-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วัดสระเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีสมโภชพระพุทธศรีรัตนมหาอำนาจมิ่งมงคล พระพุทธชัยมิ่งมงคล

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 424,429