ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายรับงานจัดประโยชน์ส่วนภูมิภาค ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting) คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,013,598