จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมพิจารณาคำขออนุญาตสร้างวัดที่พักสงฆ์ป่ายางคำ ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีทำบุญสังฆทาน 9 วัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ.2565 และพิธีเปิดป้ายโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ถวายคำแนะนำเรื่องเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 190,365