พิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับกองงานเลขานุการสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม พระครูปริยัติกิตตยากร (สมเกียรติ กิตฺติโก ป.ธ.๓ , นธ.เอก , ศษ.ม.) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอลืออำนาจ,กองงานเลขานุการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณีบุกรุกป่าสงวน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 232,840