ผู้บริหาร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ 

นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

 

 กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

- ว่าง -
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
นางจิราธร  สายหงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวปิยภัทร  สายสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวกนกฐิกา  พลวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

- ว่าง -
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
นายชวรัตน์  ราชสาร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสมชัย  เพ็งพา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวขจีจิตต์ ขอพิมาย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักวิชาการศาสนา
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 พนักงาน - ลูกจ้าง 

- ว่าง -
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายอิทธิศักดิ์  ปาละวงค์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาววัฒนาภรณ์  สมสร้าง
พนักงานทำความสะอาด

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 190,337