วัดอำนาจ

วัดอำนาจ 

พระเจ้าใหญ่ลือชัย หรือ พระฤทธิลือชัย ประดิษฐานอยู่ในโบสถวัดอำนาจ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูนและลงรักปิดทอง มีพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านช้าง สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2398-2404 ด้วยแต่เดิมบริเวณวัดอำนาจ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่ลือชัยนั้น มีลักษณะเป็นชุมชนเก่าแก่ และเป็นที่ตั้งเมืองอำนาจเจริญมาก่อน จึงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ของพระเจ้าใหญ่ลือชัยมากมาย จากผู้คนที่มากราบไหว้บูชาแล้วประสบความเจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียงเลื่องลือ โดยตามความเชื่อและศรัทธาเล่าลือกันว่า ใครที่ได้มากราบไหว้ขอพรจะได้รับความสำเร็จ ได้รับชัยชนะจากศัตรูหมู่มาร มีอำนาจบารมีเป็นที่ยำเกรง ชีวิตผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนานาประการได้อย่างน่าอัศจรรย์

ที่อยู่

 

54 หมู่ 4 บ้านอำนาจ กิ่งอำเภอลืออำนาจ, อำนาจเจริญ


image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,013,598