วัดบ้านเก่าบ่อ

วัดบ้านเก่าบ่อ

 เลขที่ 10 หมู่ที่ 10 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37000

รายละเอียด

ให้การศึกษาและเผยแผ่หลักคำสอนพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท

ลักษณะเด่น

สถานปฎิบัติธรรม, พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งบูรพาจารย์

ประวัติ

เริ่มตั้งเมื่อปี พ.ศ.2369 หลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสาร์ได้มาจำพรรษาอยู่ที่นี้ ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2430 ได้เกิดโรคระบาดขึ้น เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน จึงได้ย้ายวัดไปตั้งใหม่ จนปี พ.ศ.2535 หลวงปู่ขาว อนาลโย ปูชะนียาจารย์ เคยมาปักกลดจำพรรษา ณ วัดบ้านเก่าบ่อ สมัยเป็นวัดร้าง ท่านได้เทศนาสั่งสอน ชี้แนะแนวทางแก่ญาติโยมเป็นประจำ จนเป็นที่เข้าอกเข้าใจ แจ่มแจ้งในธรรมปฎิบัติ จึงเป็นเหตุให้ญาติโยมชาวบ้านเกิดศรัทธา และได้เริ่มบูรณปฏิสังขรณ์วัดบ้านเก่าบ่อเรื่อยมา ในปีมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี คณะสงฆ์และคณะกรรมการทุกฝ่าย ตลอดทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน มีมติเป็นเอกฉันท์พร้อมใจกันก่อสร้าง “พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งบูรพาจารย์” ทั้งฝ่ายวิปัสสนาธุระ และคันถธุระ จำนวน 24 รูป มีหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นต้น ณ อุโบสถการเปรียญชั้นที่ 2 วัดบ้านเก่าบ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระภูมิพลมหาราช

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

เลขที่ 10 หมู่ที่ 10 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37000

เบอร์ติดต่อ

0 4546 9222

เว็บไซต์

http://www.watbankaobo.com/

อีเมล

watbankaobo@gmail.com

Facebook

https://www.facebook.com/watkao.santisuk/


image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,013,598