สภาวัฒนธรรมอำเภอลืออำนาจ ร่วมกับ อำเภอลืออำนาจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลืออำนาจ จัดงานประเพณีบุญคูณลานสืบสานวัฒนธรรมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางสาวขจีจิตต์ ขอพิมาย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวเจริญรัตน์ ตุ้มทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญคูณลานสืบสานวัฒนธรรมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด        


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ พระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญและเจ้าอาวาสวัดอำนาจ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,013,512