วัดเทพมงคล

วัดเทพมงคล

 เลขที่ 60 หมู่ที่ 12 บ้านเทพมงคล ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000

รายละเอียด

วัดเทพมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ 12 บ้านเทพมงคล
สร้างเมื่อปี พ.ศ.2500 เนื่องในโอกาสฉลองกึ่งพุทธกาล เดิมชื่อวัดเทพนิมิตธรรมาราม
และเป็นวัดที่สมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2519 พร้อมได้รับ การเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดเทพมงคล
มีเนื้อที่ภายในวัด 35 ไร่ 3 งาน 25.5 ตารางวา และมีที่ธรณีสงฆ์เป็นสุสานอีก 7 ไร่ 2 งาน
33 ตารางวา

ลักษณะเด่น

รูปปูนปั้นเปรียบเทียบนรก สวรรค์และการเกิด แก่ เจ็บ ตาย

ประวัติ

พระครูมงคลวรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดเทพมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ดำริที่จะรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของชาวอำนาจเจริญ ประกอบกับประชาชนชาวอำนาจเจริญมีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคของใช้ในครัวเรือน อาวุธโบราณ เครื่องจักสาน ฯลฯ จำนวนมาก ทางวัดเทพมงคลไม่มีจะเก็บ จึงเชิญชวนบอกบุญไปยังญาติพี่น้อง คณะศรัทธาต่างๆ ได้ดำเนินการจัดสร้างหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และปรับปรุงอาคารสถานที่หอวัฒนธรรมนิทัศน์ ในปี ๒๕๔๓ ปัจจุบันหอวัฒนธรรมนิทัศน์ได้จัดภูมิทัศน์ในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ในปี ๒๕๔๓ ปัจจุบันหอวัฒนธรรมนิทัศน์ได้จัดภูมิทัศน์ในหอวัฒนธรรมเป็นอย่างดี

 ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

เลขที่ 60 หมู่ที่ 12 บ้านเทพมงคล ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000

เว็บไซต์

http://watthepmongkol.blogspot.com


image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,013,512