คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ ทุกอำเภอ

วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น  ณ  วัดบ่อชะเนง  ตำบลหนองแก้ว  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ

                    นางรุ่งทิพย์   เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วย  นางจิราธร   สายหงษ์   นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  นายชวรัตน์  ราชสาร  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  และนางสาวปิยภัทร  สายสุข  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ร่วมประชุมกับคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ  พระครูปริยัติวีราภรณ์  เจ้าคณะอำเภอลืออำนาจ/เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ประธานการประชุมเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ ทุกอำเภอ  ณ  หัองประชุมสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ   วัดบ่อชะเนง  ตำบลหนองแก้ว  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อปรึกษาหารืองานกิจการคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,663