คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ประสบภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

                  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  พระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ กองงานเลขานุการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ในการเป็นตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ประสบภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน  ๑๐๐ กล่อง เป็นวันที่ ๔ และเวลา ๑๐.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ คณะครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ มอบข้าวกล่อง จำนวน ๘๐ กล่อง เป็นวันที่ ๑๐ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ประสบภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ โรงพยาบาลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,712