การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

                         วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ  สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ  ตำบลบุ่ง  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี นายทวีป  บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินฯ จากคณะผู้ตรวจการประเมินรางวัลเลิศรัฐฯ สำนักงาน ก.พ.ร. 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,688