สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ในการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีเจ้าอาวาสประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสมณสารูป

                   วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางจิราธร  สายหงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  และนายชวรัตน์  ราชสาร  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  ลงพื้นที่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ในการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีเจ้าอาวาสวัดบุปผามาลา  บ้านคำพระ  ตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ  ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสมณสารูป ในการนี้  พระครูปริยัติวีราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอลืออำนาจ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยพระสังฆาธิการในเขตอำเภอหัวตะพาน ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,702