พระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ มอบผู้แทนนำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

                   วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๑.๐๐ น. พระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ พระอธิการโสภณ ปิยธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองเทา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  นำข้าวกล่อง จำนวน ๖๐ กล่อง น้ำดื่ม จำนวน ๑๐ แพค เป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลหัวตะพาน  ในการนี้  คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการมอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม  ให้กับโรงพยาบาลหัวตะพาน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รวม ๖ วัน ได้จัดทำข้าวกล่องไปแล้วทั้งสิ้น ๔๖๐ กล่อง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,690