ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตสร้างวัด

วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖ถ  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ณ  ที่พักสงฆ์สว่างอารมณ์  บ้านนาหนองแดง  หมู่ที่ ๖  ตำบลป่าก่อ  อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ

         นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตสร้างวัด ดังนี้

         ๑. ขออนุญาตสร้างวัด  ณ  บ้านหนองแมงดา  หมู่ที่ ๓  ตำบลป่าก่อ  อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ  

         ๒. ขออนุญาตสร้างวัด  ณ  บ้านโคกสะอาด  หมู่ที่ ๖  ตำบลโคกสาร  อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ

         พระมหาทินกร  อิสฺสโร  เจ้าคณะอำเภอชานุมาน  เมตตาเป็นประธานที่ปรึกษา  นายวันชัย  เกตุแก้ว  นายอำเภอชานุมาน  มอบหมายให้  นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานการประชุม  นายเสรี  สายพงษ์พรรณ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ   พร้อมด้วยส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ในท้องที่ที่ขออนุญาตสร้างวัด เป็นคณะกรรมการร่วมประชุมพิจารณาคำขออนุญาตสร้างวัด  โดยพร้อมเพรียงกัน

          


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,449