ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัด ตรวจสอบเอกสารรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

วันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ  วัดป่าพรประสิทธิ์ (ธ) ตำบลโคกกลาง  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ 

         นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัด ตรวจสอบเอกสารรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสภาพที่ตั้งอุโบสถ เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา รายวัดป่าพระประสิทธิ์ (ธ) ผลการดำเนินงาน สภาพที่ตั้งอุโบสถ และเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,451