ถวายใบประกาศสร้างวัด

            วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐ น.   นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย  นายชวรัตน์  ราชสาร  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ถวายประกาศสร้างวัดให้ประธานที่พักสงฆ์ป่าโนนหนองไผ่  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ  ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  และเวลา ๑๔.๓๐ น. นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย  นางจิราธร  สายหงษ์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  มอบประกาศสร้างวัดให้ นายเพชร  เอกศรี  ณ  ที่พักสงฆ์ป่ามโนรมย์สมประสงค์ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,735