ประชุมเตรียมการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ น  ณ  ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอำนาจเจริญ (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  

                    นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๔  ซึ่งกำหนดจัดงานสรงน้ำพระสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๔  ณ  เกาะจิตรกูฏ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ   ในการนี้  นายทวีป  บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,914