สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี วัดปัจฉิมวัน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอำนาจเจริญ แห่งที่ ๑๓ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

                วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ และนางจิราธร  สายหงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอำนาจเจริญ แห่งที่ ๑๓ ณ วัดปัจฉิมวัน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 424,397