สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอลืออำนาจ,กองงานเลขานุการจังหวัดอำนาจเจริญ

                    วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายชวรัตน์ ราชสาร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายจาตุรงค์ นามศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอลืออำนาจ,กองงานเลขานุการจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง งานการสาธารณสงเคราะห์ /การเตรียมความพร้อมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโพธิ์ศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พระครูปริยัติวีราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอลืออำนาจ/เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 232,785