สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

               วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 124,376