ลงพื้นที่ตรวจสอบการรายงานขอตั้งวัด

                       วันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๔๐ น. นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางจิราธร  สายหงษ์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวชจีจิตต์  ขอพิมาย  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ลงพื้นที่ตรวจสอบการรายงานขอตั้งวัดของ นายประชา เตรัตน์  ณ บ้านไร่ใหญ่ หมู่ ๘ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,695