ประชุมเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

                           วันที่ ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมประชุมเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อหารือติดตามการดำเนินงาน รับฟังข้อเสนอแนะ และปัญหา การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของที่พักสงฆ์  ในการนี้ พระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,697