คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ประสบภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นวันที่ ๘

                   วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ  โรงพยาบาลสนามจังหวัดอำนาจเจริญ  นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้ นายนิมิตร  บุญพิมล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย พระมหาชัยณรงค์  โชติโสภโณ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พระมหาภัทรกันต์ ภทฺรปญฺโญ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และคณะครูโรงเรียนวัดสระเกษวิทยา เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบข้าวกล่อง จำนวน  ๙๐  กล่อง  ให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นวันที่ ๘


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,742