การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรรมการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

                         วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรรมการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๔  ในการนี้  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนการประชุมในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,753