กิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าชายแดน และป้องกันไฟป่า

                  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น.  นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้ นางจิราธร  สายหงษ์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  และนายชวรัตน์  ราชสาร  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าชายแดน และป้องกันไฟป่า ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ บริเวณหนองหิน บ้าสร้างถ่อใน หมู่ที่ ๓ และ ๑๓  ตำบลสร้างถ่อน้อย  อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,762