ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขออนุญาตสร้างวัด

           วันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางจิราธร  สายหงษ์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  นายชวรัตน์  ราชสาร  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  และนางสาวขจีจิตต์  ขอพิมาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาขออนุญาตสร้างวัด ของที่พักสงฆ์บ้านคำมะเบื่อ  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีพระครูสุตกิจพิมล  รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 153,239