สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ถ่ายทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการออกโฉนดวัดร้างเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมวัชรวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายณรงค์ เมยไธสง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ และนายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมถ่ายทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการออกโฉนดวัดร้างเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เพื่อมอบให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการตามหน้าที่ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ พระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญและเจ้าอาวาสวัดอำนาจ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,013,598