สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีปลงผมนาคโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๗ ปิดเทอม เติมธรรม หลักสูตร ” ๒๒ วันแห่งการตื่นรู้”

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗  นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีปลงผมนาคโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๗ ปิดเทอม เติมธรรม หลักสูตร " ๒๒ วันแห่งการตื่นรู้” จำนวน ๒ ศูนย์ ดังนี้

๑. เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์วัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พระครูสถิตบุญญานุกูล รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เจ้าอาวาสวัดสระเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายปริโย โทบุตร ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

๒. เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ศูนย์วัดโนนโพธิ์ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พระครูสิริสมาจารคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เจ้าอาวาสวัดโนนโพธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสขลิบผมนาคที่เข้าร่วมโครงการฯ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ พระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญและเจ้าอาวาสวัดอำนาจ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,013,598