คณะสงฆ์ภาค ๑๐ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมถวายกำลังใจและอำนวยความสะดวก ในการจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๗  ณ ศูนย์วัดสระเกษ และศูนย์วัดโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะสงฆ์ภาค ๑๐ โดย พระธรรมวัชรวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณภาค ๑๐ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมถวายกำลังใจและอำนวยความสะดวก ในการจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๗  ณ ศูนย์วัดสระเกษ และศูนย์วัดโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ จำนวน ๙ แห่ง

ในการนี้  นายเอกสิทธิ์  ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมลงพื้นที่ถวายกำลังใจและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ พระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญและเจ้าอาวาสวัดอำนาจ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,013,673