ลงพื้นที่ร่วมระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินที่ติดกับวัด

วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐ น. ณ  ตำบลอำนาจ  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ

                      นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวปิยภัทร สายสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินที่ติดกับวัด  ณ  ตำบลอำนาจ  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,903