ประชุมเตรียมการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอำนาจเจริญ (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 

                       นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี ๒๕๖๔  ซึ่งกำหนดจัดงานสรงน้ำพระสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดอำนาจเจริญ  ในวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๔  ณ  เกาะจิตรกูฏ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  ในการนี้  นายทวีป  บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,834