ปฐมนิเทศตรวจใบตอบธรรมศึกษาชั้นตรี ภาค ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๓๐ น.  ณ  ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐  บ้านสร้างมิ่ง  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี             

                       นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วย   นางสาวปิยภัทร  สายสุข  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  นายจักรพงษ์  ทองโสม  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  และนางสาวขจีจิตต์  ขอพิมาย  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ร่วมงานปฐมนิเทศตรวจใบตอบธรรมศึกษาชั้นตรี ภาค ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓  ณ  ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐  บ้านสร้างมิ่ง  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ในการนี้ พระเทพวิสุทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๐  เป็นประธานในพิธี   ซึ่งในวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภาค ๑๐ ทั้ง  ๖ จังหวัด ได้ร่วมกันจัดพิธีสรงน้ำ พระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๐ และเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๖ จังหวัด เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย เพื่อกราบขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 153,242