ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการขออนุญาตสร้างวัดในเขตอำเภอเสนางคนิคม

วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  ที่พักสงฆ์โนนเก่าห้วย  อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

                       นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้  นายสมชัย  เพ็งพา  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  พร้อมด้วย นายนิมิตร  บุญพิมล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการขออนุญาตสร้างวัดในเขตอำเภอเสนางคนิคม  ณ  ที่พักสงฆ์โนนเก่าห้วย  อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,977