จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ

                   วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

                   นายกองเอก ทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกองผสมของกองอาสารักษาดินแดน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จากทั้ง ๗ อำเภอ รวม ๑๒๙ นาย  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 190,357