สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ถวายคำแนะนำเรื่องเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด

             วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางจิราธร สายหงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายชวรัตน์ ราชสาร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  ลงพื้นที่ถวายคำแนะนำเรื่องเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ณ วัดดอนหว่าน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 190,341