สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

            วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายชวรัตน์ ราชสาร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 190,379