คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

               วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.  พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานเปิดการประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  และบรรยายเรื่อง อำนาจหน้าที่พระสังฆาธิการ ณ วัดบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ บรรยายพิเศษ ในการนี้ นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมและถวายความรู้พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 190,373