จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรมข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ ครั้งที่ ๓

                วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำส่วนราชการ ประชาชนอำเภอหัวตะพาน  ร่วมทำบุญตักบาตร ถนนสายวัฒนธรรม พระภิกษุสามเณร จำนวน ๑๕๙ รูป  และมอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค บริโภคข้าวก้นบาตร แก่กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการถนนสายวัฒนธรรมข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ ครั้งที่ ๓ ณ วัดบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  ในการนี้ นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 190,312