สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ เขตตรวจราชการภาคอีสาน เขตที่ ๑๔

                 วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ เขตตรวจราชการภาคอีสาน เขตที่ ๑๔ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธาน และคณะผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 190,282