จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ณ วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

                 วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพฺิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี  โดยมี พระครูภาวนากิจจาทร เจ้าคณะตำบลหนองแก้ว เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาประกอบ สมฺมโยโค เปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็นพระธรรมกถึก แสดงธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี  หลังเสร็จพิธีแสดงพระธรรมเทศนา นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระภัตตาหารเพลพระภิกษุ สามเณร ณ วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 190,334