สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ร่วมกับป่าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ ในการดำเนินงานการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔  ณ ที่พักสงฆ์ดอนไม้งาม อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

                 วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวปิยภัทร  สายสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับป่าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ ในการดำเนินงานการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔  ณ ที่พักสงฆ์ดอนไม้งาม บ้านไร่ขี หมู่ ๔  ตำบลไร่ขี  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 153,215