สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ออกระวังชี้แนวเขตที่ดิน วัดระฆังทอง ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

              วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวขจีจิตต์  ขอพิมาย นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวกนกฐิตา  พลวงค์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ ลงพื้นที่ออกระวังชี้แนวเขตที่ดิน วัดระฆังทอง ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 153,223