จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวเจนจิรา บุญเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 124,363