ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่  24 ธันวาคม 2564  นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางจิราธร สายหงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 153,240