ลงพื้นที่ประสานงานในการดำเนินการขอเช่าพื้นที่วัดร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่ ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

29 พฤศจิกายน 2564 นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายสมชัย  เพ็งพา นักวิชาการศาสนา ชำนาญการ และนายจักรพงศ์  ทองโสม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประสานงาน กับเทศบาลตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในการดำเนินการขอเช่าพื้นที่วัดร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่ ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 172,475