การออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่  23  กันยายน 2564  เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางบ้านหนองมะแซวหมู่1 หมู่2 หมู่12 ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสาวปิยภัทร สายสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายจักรพงษ์ ทองโสม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ร่วมออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยมีนายทวีป  บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน การดำเนินงานตามโครงการออกหน่วยบริการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนที่ร่วมโครงการได้รับทราบ ซึ่งภายในงานมีการจัดเวทีเสวนารับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน รวมถึงมีการออกหน่วยบริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และการทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้าน อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 69,974