โครงการอบรมการเรียนการสอน On line On hand และ On site อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 9

22 ก.ย. 2564 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมโครงการอบรมการเรียนการสอน On line On hand และ On site อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 9 และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียน การสอน On line อย่างมีประสิทธิภาพ” ผ่านระบบ Zoom Metting


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 69,966