โครงการประชุมสัมมนาพระวินยาธิการและผู้เกี่ยวข้องในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยนางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการในสังกัด จัดโครงการประชุมสัมมนาพระวินยาธิการและผู้เกี่ยวข้องในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งกำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 4 รุ่น รุ่นละ 50 รูป โดยการประชุมดังกล่าวได้ฏิบัติตามมาตราป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,738