ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 10 กันยายน 2564 นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางจิราธร สายหงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ      ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,688