โครงการ "สังฆะเพื่อสังคม" สร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุที่ยากไร้จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 14.30น. คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยพระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวเจนจิรา บุญเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางจิราธร สายหงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมมอบที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ ณ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โดยงบประมาณส่วนหนึ่งในการสร้างที่อยู่อาศัยในครั้งนี้ ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ตามโครงการ "สังฆะเพื่อสังคม" ซึ่งถือการดำเนินงานโครงการในเขตจังหวัดอำนาจเจริญที่บรรลุผลเป็นรูปธรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,732