"สังฆะเพื่อสังคม" คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ มอบข้าวกล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ประสบภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่  3 กันยายน 2564  เวลา 10.00 น.  พระมหาชัยณรงค์  โชติโสภโณ  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  นำโดยนางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมมอบข้าวกล่อง  จำนวน  80  กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ  โรงพยาบาลสนามจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามโครงการ "สังฆะเพื่อสังคม"


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,751