ประชุมเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 2 กันยายน 2564  เวลา 13.00 น.  ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม ZOOM เพื่อหารือติดตามการดำเนินงาน รับฟังข้อเสนอแนะ และปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานคณะสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,679